Liturgie van de dienst op zondag 28 juli 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: MattheŁs 13:44-46

in Sionkerk, afsluiting VBW, deurcollecte zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag staat MattheŁs 13:44-46 centraal. Het verhaal over de schat in de akker en de parel van grote waarde. Dit heeft te maken met het thema van deze week: schatrijk! En schatrijk ben je als je Christus mag kennen. De dienst is vroeg, maar probeer toch maar buren en bekenden uit te nodigen. We zullen ons in deze samenkomst in het bijzonder richten op ouderen en kinderen die nog niet zo bekend zijn met het Evangelie.

De liturgie met alle teksten van de liederen is te vinden op website van de Vakantiebijbelweek

 • De kerkenraad komt binnen
 • Mededelingen
 • Zingen Lied 564
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Ps. 100:3 en 4
 • Wet
 • Lied 616
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Mattheus 13:44-52 Ps. 84:3 en 6
 • Preek met als thema: Schatrijk
 • Lied 249
 • Gebed en voorbede
 • Psalm 72:11
 • Zegen
 • Zingen kinderen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten