Liturgie van de dienst op zondag 21 juli 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 32 en 1 Joh. 1:5-2:2

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Dat kun je Psalm 32 wel noemen. Het behoort tot een van de zeven boetepsalmen, maar het gaat er best vrolijk aan toe. Dat heeft een reden. Als je weten mag dat de zonden zijn vergeven, is er ook alle reden om vrolijk te zijn. Is juist zonde en schuld niet iets wat ons neerbuigt en zelfs somber en neerslachtig kan maken? David weet er alles van. Lange tijd zweeg hij over zijn zonden, maar de stem van zijn geweten zweeg niet. Het verteerde hem. Maar toen hij het uitsprak en vergeving ontving, was hij de koning te rijk, zo blij, zo vrolijk. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding! Dus wie verlangt naar vrolijkheid, wees welkom.

 • Aanvangslied: Psalm 103:2
 • Votum en groet
 • Ps. 32:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps.139:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 32 en 1 Joh. 1:5-2:2
 • Lied 487
 • Prediking
 • Ps. 32:2, 3 en 4
 • Gebed
 • Lied 490:1 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten