Liturgie van de dienst op zondag 21 juli 2019 om 08:30 uur

Voorganger: prop. A.C. Borsje, Ede

Lezing: Handelingen 5:24-42

in Sionkerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intochtslied: Gezang 153: 1 en 2
 • Stil gebed & Votum
 • Zingen: Psalm 143: 8 en 10
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 78: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 5:24-42
 • Dienst der offerande
 • Zingen: Psalm 86: 6
 • Prediking: ‘Een leerzaam tussenuur.’
 • Zingen: Gezang 451: 1, 2 en 3
 • Dankgebed & voorbede
 • Zingen: Psalm 25: 2 en 4
 • Zegenbede

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten