Liturgie van de dienst op zondag 14 juli 2019 om 16:30 uur

Voorganger: Ds. H. van Ginkel

Lezing: MattheŁs 22 : 1-14; Romeinen 3 : 9-20

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • lied 284: 1, 2, 3
 • Psalm 6 : 1 en 4
 • Psalm 6 : 9
 • Psalm 14 : 1, 2 en 3
 • Psalm 126 : 1 en 2
 • Psalm 52 : 7

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten