Liturgie van de dienst op zondag 14 juli 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 100 en Ef. 2:1-10

in Sionkerk; bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze zondag staat in het teken van de Christelijke Doop. Altijd weer een bijzonder gebeuren wanneer de kinderen het teken en zegel ontvangen van Gods verbond. We lezen in deze dienst Psalm 100. Dat is een intochtspsalm. Het werd gezongen als de priesters de tempel binnengingen: "Ga tot Zijn poorten in met lof!" En dat is natuurlijk een prachtig thema bij de doop, omdat daarmee de kinderen voor het eerst in de kerk gebracht worden.

 • Aanvangslied Ps.100:1 en 2
 • Votum en groet
 • Lied 284
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl kinderen worden binnengebracht)
  Lezing formulier
 • Ps. 134:3 (na de doop)
 • Gebed
 • Ps. 87:4 (bij het weggaan van de kinderen)
 • Schriftlezingen: Psalm 100 en Ef. 2:1-10
 • Collecte
 • Ps. 135:2 en 3
 • Prediking
 • Ps. 100:3 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 423:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten