Liturgie van de dienst op zondag 7 juli 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 65

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag wil ik in de middagdienst stilstaan bij n van de natuurpsalmen. In psalm 65 ziet de dichter God aan het werk in de wereld om hem heen. Overigens begint deze psalm met de opmerkelijke woorden dat stilte al een lofzang is voor God. U en jij bent hartelijk welkom.

 • Aanvangslied Ps. 65:1
 • Votum en groet
 • Lied 433
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 104:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 65
 • Ps. 65:2, 3 en 4
 • Prediking
 • Lied 9
 • Gebed
 • Ps. 136:4, 5, 6, 7, 8 en 9
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten