Liturgie van de dienst op zondag 7 juli 2019 om 08:30 uur

Voorganger: Ds. E.K. Foppen, Den Haag

Lezing: Psalm 86: 11

in Sionkerk; na de dienst koffiedrinken in Philalethes

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 100: 1,2
 • Psalm 100: 3,4
 • Lied 493:1,4,5
 • Psalm 139:1,14
 • Psalm 86:6
 • Lied 452:1,2 en 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten