Liturgie van de dienst op zondag 30 juni 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 42 en 43

in Sionkerk, kinderbijbeluur, deurcollecte

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Lied 421
 • Votum en groet
 • Ps. 63:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 1:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 42 en 43
 • Ps. 42:1, 2, 3 en 4
 • Prediking
 • Ps. 42:5, 6 en 7
 • Gebed en voorbede
 • Lied 419:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten