Liturgie van de dienst op zondag 23 juni 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. T.W. van Bennekom, Goes

Lezing: Jesja 64 : 1-8; Romeinen 8 : 1-17; tekst: Romeinen 8 : 15,16

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • psalm 25 2,6
  • psalm 119 : 3,9
  • psalm 33 : 11
  • psalm 89 : 7,12
  • lied 311 : 6,7,8,9,10
  • lied 419 : 1,2

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten