Liturgie van de dienst op zondag 23 juni 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Fil. 3, 17-21; tekst vers 20

in Sionkerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 23 juni staan we stil bij de vluchtelingengebedsweek. Dit doen we aan de hand van Fil. 3 vers 20 “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus”. Deze tekst verwijst naar het feit dat christenen in principe vreemdelingen zijn, niet helemaal thuis in deze wereld. Een situatie die te vergelijken is met vluchtelingen die veelal in onveilige en onzekere situaties verkeren.

We zien uit naar een gezegende ontmoeting. Daarbij willen gebedsonderwerpen ons helpen betrokken te zijn op vluchtelingen.

  • Psalm 97, 6
  • Psalm 97, 7
  • Psalm 115, 6
  • Lied 232 vers 1
  • Psalm 2: 6 en 7
  • Lied 77

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten