Liturgie van de dienst op zondag 16 juni 2019 om 08:30 uur

Voorganger: prof. dr. W. H. Th. Moehn, Hilversum

Lezing: Johannes 16:5-15 en Openbaring 22:12-21; tekst Openbaring 22:17

in Sionkerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Gezang 196 : 1 en 3
  • Psalm 122 : 1 en 3
  • Psalm 147 : 10
  • Psalm 98 : 1, 3 en 4
  • Psalm 33 : 1 en 2
  • Gezang 192 : 1 en 2

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten