Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 9 juni 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 11, 9-13; teksten voor de preek: Ef. 5, 18b en 1 Thess. 5, 19

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag vieren we het Pinksterfeest. Dat is het feest van de Geest. Maar daar zit wel iets merkwaardigs aan. Want de Geest wordt uitgestort, maar mensen die vervuld zijn van de Geest, spreken niet over de Geest, maar over Christus. Lees de toespraak van Petrus maar in Handelingen 2. Zijn punt is vooral Christus. En dat is ook precies wat de Geest doet. Jezus zegt over de Geest: "Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen". De Geest is wel degelijk een Persoon, maar Hij staat helemaal in dienst van de Vader en de Zoon. Een Pinkstermens herken je dus dat hij hoog opgeeft van Christus. En dat is precies wat de Heilige Geest bewerkt.

Biddend zien we uit naar stromen van zegen.

  • Lied 192
  • Psalm 119, 3 en 17
  • Psalm 75, 1
  • Psalm 51, 5 (Weerklank)
  • Lied 207
  • Gebed des Heeren 3 en 9

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten