Liturgie van de dienst op zondag 2 juni 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 8, 1-17

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op weg naar Pinksteren willen we zondagmiddag 2 juni luisteren wat Paulus schrijft over het werk van de Heilige Geest in Romeinen 8: 1-17 met als thema: Wat doet de Heilige Geest?

  • Psalm 119, 1
  • Psalm 119, 9 en 17
  • Psalm 68, 17
  • Lied 201
  • Lied 192
  • Psalm 71, 10 en 11

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten