Liturgie van de dienst op zondag 2 juni 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 27 en Joh. 16:25-33

in Sionkerk, kinderbijbeluur, volgende week: koffiedrinken na de dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 63:1
 • Votum en groet
 • Ps. 27:1 en 2 (Weerklank)
 • Wet
 • Ps. 19:5
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 27 en Joh. 16:25-33
 • Ps. 130:3 en 4
 • Prediking nav Psalm 27:14
 • Lied 443
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 27:7
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten