Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 14, 1-6; Hand. 1, 4-9; tekst Joh. 14, 2 en 3

in Sionkerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Met Hemelvaart luisteren we naar wat Jezus zegt in Joh. 14: 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen, als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

  • Psalm 75, 1
  • Lied 187, 1, 2 en 3
  • Psalm 68, 16
  • Psalm 47, 1 en 3
  • Psalm 145, 5
  • Lied 448

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten