Liturgie van de dienst op zondag 26 mei 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Galaten 1, 1-9

Achthoek, leerdienst Galaten; deurcollecte

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmiddag 26 mei gaat de preek over het Bijbelboek Galaten. Een prachtige brief van Paulus waar het gaat over het hart van het Evangelie, dat de mens niet rechtvaardig is voor God door gehoorzaamheid aan de wet, maar door geloof alleen.

  • Psalm 25, 4
  • Psalm 25, 6 en 7
  • Psalm 34, 1
  • Psalm 119, 3 en 9
  • Lied 460
  • Lied 419

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten