Liturgie van de dienst op zondag 26 mei 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Ez. 37:1-14

in Sionkerk; deurcollecte

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 42:1
 • Votum en groet
 • Ps. 42:4 en 5
 • Wet
 • Ps. 119:84
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Ez. 37:1-14
 • Ps. 88:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Prediking
 • Ps. 93:1, 2, 3 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 212:1, 4 en 5
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten