Liturgie van de dienst op zondag 19 mei 2019 om 16:30 uur

Voorganger: Prof.Dr. H. v.d. Belt

Lezing: Johannes: 15 : 18 – 16 : 15

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gz. 199 : 1, 2, 4
 • Votum / Groet
 • Ps. 97 : 7
 • Wet
 • Ps. 146 : 3
 • Gebed
 • Johannes: 15 : 18 – 16 : 15
 • Ps. 51 : 5, 6
 • Preek
 • Ps. 25 : 2
 • Dankgebed
 • Gz. 385 : 1, 5
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten