Liturgie van de dienst op zondag 19 mei 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mattheës 28: 16-20

in Sionkerk; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van zondag 19 mei willen we luisteren naar het slot van het MattheŁsevangelie (Mt. 28: 16-20). In de gedeelte lezen we van machtige aanspraken die Jezus over Zichzelf doet en van de opdracht die de discipelen ontvangen om al de volken onderwijs te geven aangaande God. Woorden die ons bemoedigen en aansporen om ons leven te laten stempelen door de opgestane Heiland.

  • Psalm 93, 1
  • Psalm 93, 4
  • Psalm 57, 1
  • Psalm 97, 1 en 6
  • Lied 445
  • Lied 427 (Schoollied)

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten