Liturgie van de dienst op zondag 20 september 2015 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 1:31-2:15 en 2 Thess. 3:3-13

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag wil ik weer verder gaan me de serie over het boek Genesis. Ik wil in deze dienst met u nadenken over Genesis 2:15. Een tekst die spreekt over het bewerken en onderhouden van de aarde, onze arbeid dus. Al in het paradijs heeft de mens de opdracht gekregen om de aarde te bewerken en te onderhouden. Wat betekent dit voor ons werk anno 2015? Het is met name de reformator Luther geweest die ons heeft geleerd dat je dagelijks werk een roeping is. Ik heb niet de indruk dat iedereen dit ook zo ervaart. Daarbij komt het feit dat velen nogal wat stress ervaren. Alles staat onder zon geweldige druk dat je nauwelijks meer met vreugde je werk kunt doen. Ik hoor deze verhalen nogal eens uit de wereld van de zorg en het onderwijs. Maar ook de kleine ondernemer weet maar al te goed dat het vaak hard werken is om een droge boterham te verdienen. Daarbij moeten we dan wel de belangrijke aantekening maken, dat je dankbaar mag zijn dat je werk hebt, of werken kunt. Kortom genoeg stof om een preek aan te wijden.

 • Intochtslied: Psalm 90:1
 • Votum en groet
 • Gezang I (Morgenzang):1, 2, 3, 4 en 5
 • Wet
 • Ps. 119:8
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 1:31-2:15 en 2 Thess. 3:3-13
 • Ps. 104:1 en 12
 • Prediking (nav Gen. 2:15)
 • Ps. 90:9
 • Gebed en voorbede
 • Lied 184:1, 2, 3, 4 en 5 (Uit Aller Mond)

  1 De grote dag breekt weldra aan,
  het einde van de tijd.
  Weest nuchter hier in uw bestaan
  en houdt in de gebeden aan
  in hoge waakzaamheid.

  2 Van liefde zij uw hart vervuld,
  een vuur, nooit uitgewoed.
  Een liefde die verdraagt en duldt,
  de zonden toedekt en de schuld
  elkaar vergeven doet.

  3 Uw huis sta open, welgemeend;
  betoont u steeds gastvrij.
  Dient naar uw gave iedereen,
  beheert wat God u heeft geleend,
  genade velerlei.

  4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
  een echo van Gods stem
  en laten diensten groot en klein
  een weerschijn van Gods daden zijn,
  verricht in kracht van Hem.

  5 In alles zij God eer gebracht,
  aan Hem de lof gewijd.
  Hij schenkt in Christus u de kracht,
  Hem zij de heerlijkheid,
  de macht tot in al' eeuwigheid.

 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten