Liturgie van de dienst op zondag 22 maart 2015 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Schriftlezing Hand. 4, 1-12

zesde lijdenszondag; Heidelbergse catechismus zondag 11; na de dienst preekbespreking

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 22 maart behandelen we HC zondag 11. Met deze zondag wordt een begin gemaakt met wat wij in de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden over God de Zoon en onze verlossing. In zondag 11 gaat het met name over wie Jezus is, over de betekenis van Zijn naam en werk. Na de dienst is er preekbespreking in Philalethes.

 • Psalm 33, 1
 • Lied 179, 1 en 2 (LvdK)

  1 Wie heeft op aard de prediking gehoord,
  de prediking van 't vleesgeworden woord,
  de Zoon van God, op Golgotha vermoord?
  Wie durft geloven?
  Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven
  tot ons gestrekt?
  Wie durft zijn kruis belijden?
  Wiens hart zich in de lijdende verblijden,
  met smaad bedekt?

  2 Een rijsje dat zo woest een storm bewoog,
  een wortel uit een aarde dor en droog,
  had geen gedaante of schoonheid in ons oog.
  Als wij Hem zagen,
  zo was daar niets dat ogen kon behagen;
  Hij was veracht,
  de onwaardigste der mensen:
  wie durft zich Hem tot Zaligmaker wensen?
  Hij was veracht.

 • Psalm 9, 1 en 2
 • Lofzang van Maria, 1, 3 en 7
 • Lied 57 (Uit aller Mond)

  1 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
  Des Vaders wil hebt Gij volbracht.
  Uit 't hemelrijk zijt Gij gegaan
  en nam het aardse lichaam aan.
  O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

  2 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
  Gij hebt de vrede aan gebracht,
  gerechtigheid voor ons vervuld:
  in 't lijden droeg Hij onze schuld.
  O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

  3 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
  Gij hebt de wereld heil gebracht.
  Gij blijft hier in het aardse dal
  de Ene die ons troosten zal.
  O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

  4 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
  Verlicht ons hart dat op U wacht.
  Maak ons van alle zonden rein,
  opdat wij eeuwig bij U zijn.
  O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

 • Psalm 98, 1 en 2

Naar het overzicht van de kerkdiensten