Liturgie van de dienst op zondag 15 februari 2015 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 5, 1-11

bediening H. Doop; eerste lijdenszondag; uitzending kerkdienst via radio Midland

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 89, 3
 • Lied 252, 1, 2 en 3 (Uit aller mond)

  1 Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader,
  nooit is er teken van omkeer bij U.
  U blijft dezelfde, zo vol van ontferming,
  zoals U altijd was, bent U ook nu.

  Refrein
  Groot is Uw trouw, o Heer,
  groot is Uw trouw o Heer,
  iedere morgen is nieuw Uw gena;
  al wat ik nodig had, hebt U gegeven.
  Groot is Uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

  2 Zomer en winter en lente en oogsttijd,
  zon maan en sterren zo vast in hun baan,
  ja heel de schepping getuigt van Uw trouw, Heer,
  doet ons Uw goedheid en liefde verstaan.

  Refrein

  3 Blijvende vrede, vergeving van zonden
  en Uw nabijheid die moed geeft en leidt;
  kracht voor vandaag en verwachting voor morgen,
  duizende gaven hebt U mij bereid.

  Refrein

 • Psalm 86, 6
 • Rondom doop: Psalm 105, 5; 134, 3 en 105, 1
 • Psalm 33, 1 en 2
 • Psalm 56, 5 en 6
 • Lied 476, 2 en 4 (LvdK)

  2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
  die voor 's werelds zonden boet,
  uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
  waarlijk drank uw heilig bloed.
  Uit een duister, vrees'lijk boven mate
  riept Gij tot Hem die U had verlaten,
  maar uw stem breekt door de nacht:
  Vader, wereld, 't is volbracht.

  4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
  Wortel Davids, Morgenster,
  blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
  roep haar van nabij en ver.
  Laat de luchters branden van uw klaarheid,
  maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
  schuilplaats in de wildernis,
  huis waarin uw vrede is.


Naar het overzicht van de kerkdiensten