Liturgie van de dienst op zondag 16 november 2014 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 5, 1-12; tekst Mat. 5, 10.

Voortzetting viering Heilig Avondmaal; dankzegging

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

A.s. zondag staan de diensten in het teken van de viering van het heilig Avondmaal. In de avonddienst luisteren naar de laatste zaligspreking waar het gaat over dat degenen die vervolgd worden om gerechtigheid zalig zijn (Mat. 5, 10-12). We zien uit naar gezegende ontmoetingen.

 • Psalm 66, 3
 • Psalm 62, 1
 • Rondom viering Psalm 62, 4 en 5
 • Psalm 27, 1 en 2
 • Gezang 303, 1, 3 en 5

  1 De ware kerk des Heeren,
  in Hem alleen gegrond,
  geschapen Hem ter ere,
  de bruid van zijn verbond,
  dankt aan zijn dood het leven.
  Hij is haar Bruidegom.
  Want God, zo staat geschreven,
  zag naar zijn dienstmaagd om.

  3 Al heeft men haar geteisterd,
  al wordt zij onderdrukt,
  door dwalingen verbijsterd,
  door strijd uiteengerukt,
  de stem der martelaren
  roept uit: o Heer, hoe lang?
  De nacht is vol gevaren,
  de morgen vol gezang.

  5 Met God zijn wij verbonden,
  met Vader, Zoon en Geest,
  met alwie overwonnen,
  alwie zijn trouw geweest.
  Bewijs ons uw genade,
  dan zingen wij bevrijd
  de glorie van uw daden,
  in tijd en eeuwigheid.

 • Wetslezing - Psalm 146, 3
 • Lied 137 (Uit aller mond)

  1 Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
  mijn trouwe Heiland die Zijn kostbaar bloed vergoot, 1
  heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden.
  Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
  ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
  met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

  2 Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
  zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
  en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
  Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
  en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
  Hij geeft mij heden reeds het eeuwig zalig leven.


Naar het overzicht van de kerkdiensten