pastoraat

De pastorale zorg over de gemeente wordt behartigd door de predikanten en de ouderlingen.

De gemeente> is verdeeld in twee predikantswijken: Noord en Zuid. Beide predikantswijken zijn verdeeld in vijf ouderlingenwijken. Zie verder de wijkindeling. Wanneer u contact wilt opnemen met één van de predikanten of één van de ouderlingen kijk dan bij het overzicht van de kerkenraad

Belangrijk in het pastoraat is ook de catechese.

Ter ondersteuning van het pastoraat zijn door de kerkenraad vertrouwenspersonen aangesteld.