Vrouw-tot-vrouw-dag (voorheen Bondsdag)

28 september 2023 - De Basiliek, Veenendaal

De Bondsdag heeft een nieuwe naam gekregen: Vrouw-tot-Vrouw dag. Het thema is dit jaar: Maranatha! In de onzekere tijd waarin we leven een bemoedigend onderwerp!

Sprekers zijn ds. M.A. Kuijt uit Wijk en ds. M.M. van Campen uit Goes.

Deze dag zal gehouden worden D.V. donderdag 28 september in De Basiliek, Wiltonstraat 56 Veenendaal.

Graag vooraf opgeven bij Hetty Heger, zodat we gezamenlijk kunnen gaan, per fiets of auto.

Tot dienst bereid
Ada Zoeter
Valkenhorst 35
3925 TG Scherpenzeel
033-277 23 25Terug naar het activiteitenoverzicht