Gebedsbijeen­komst

17 augustus 2021 - kerk

Elke 3e dinsdag van de maand om 20.00u is er binnen onze gemeente een groep die samenkomt in de kerk om te bidden. Iedereen is daar van harte welkom om bij aan te sluiten.

We laten ons eerste inspireren door Gods Woord en delen we kort wel en wee uit ons eigen leven en uit onze gemeente.  Daarna bidden we altijd voor onze gemeente voor de eenheid die Jezus ons gegeven heeft en vervulling van de beloften die we samen ontdekken in Zijn woord. Ook bidden we voor onze voorgangers, kerkenraad, zieken, de wel en wee punten en voor degenen die gebedspunten hebben aangeleverd uit de gemeente. Daarnaast bidden we voor de mensen en gebeurtenissen in de wereld.

We hopen je de volgende keer te ontmoeten. Mocht u/jij vragen hebben of gebedspunten willen aanleveren, mail dan naar de contactgegevens hieronder.

Meer informatie:
Margreet Osnabrugge, Wilma Lokhorst, Coen en Maaike van de Wetering
0610911458
gebedsteam@hervormdscherpenzeel.nlTerug naar het activiteitenoverzicht